hu
nemzetközi fuvarozás engedélyek

Nemzetközi fuvarozás engedélyek

Milyen nemzetközi fuvarozás engedélyek kellenek

Mint sok más dolgot, így a nemzetközi fuvarozást sem végezheti bárki, ez a tevékenység engedélyhez kötött. Ez a 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárművekre és a segítségükkel végzett szállítmányozási tevékenységre vonatkozik. Az említett súlyt meghaladó méretű járművekkel végzett mindenfajta üzleti tevékenység, vagyis konkrétabban a díj ellenében végzett közúti áruszállítás engedélyköteles. Ennek értelmében az ilyen tevékenységek végzése az EU országaiban kizárólag közúti árutovábbítási engedély birtokában lehetséges. Ezt az engedélyt, akár belföldi, akár nemzetközi forgalomra vonatkozik, mindig a magyar közlekedési hatóság adja ki, azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknek Magyarországon van a bejegyzett székhelyük. A nemzetközi fuvarozás engedélyek kiállítása a fuvarozók kérésére történik, de ennek számos előfeltétele van. Egyrészt a vállalkozásnak, másrészt a cég vezetőjének, illetve annak szakmai irányítójának jogi értelemben vett jó hírnévvel kell rendelkeznie, ennek igazolására minden felsorolt személy részéről ezt erkölcsi bizonyítványt kell beadni. Ezen felül a megfelelő gazdasági háttér igazolása is szükséges, vagyis az hogy nem áll fenn semmilyen köztartozás és rendelkezésre áll megfelelő vagyon a működéshez, amibe beletartoznak a vállalkozás szállító és egyéb eszközei is, mindezt vagyoni igazolás benyújtásával kell alátámasztani. A feltételek sora ezzel még nem teljes, mert a tevékenységi engedély kiváltásához a szakmai felkészültségről is számot kell adni. Ehhez egy speciális vizsgabizonyítvány kell, amely azt igazolja, hogy a fuvarozó az Árufuvarozó Vállalkozó szaktanfolyamot sikeresen teljesítette és képes a fuvarozási megbízások felelősségteljes és megfelelő szakmai színvonalú elvégzésére. Továbbá kötelező a 3,5 tonna feletti járművek bejelentése és a szállítási engedély kiváltása, ezen okmányok hiányában nem közlekedhetnek a tehergépjárművek közúton, sem belföldön sem külföldön. Természetesen a belföldre vonatkozó fuvarozási engedély nem jogosít fel nemzetközi fuvarozásra, így a kettő külön kezelendő. Nagyon fontos kapcsolódó előírás még az, hogy minden Európai Unión belüli árumozgást a szállítás megkezdését megelőzően regisztrálni kell az EKÁER (Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer) rendszerébe, hogy így központilag ellenőrizhető legyen a hatóság által, hogy milyen áruk mozognak és milyen útvonalon.

AJÁNLATKÉRÉS