hu

Az Europa-Road Kft., mint nemzetközi szállítmányozás és fuvarozás szolgáltatást nyújtó cég adatvédelmi szabályzata


Az www.europa-road.eu weboldal üzemeltetője, az Europa-Road Kft. tájékoztatja a felhasználókat az adatkezelésre vonatkozó irányelvekről és adatvédelmi gyakorlatáról.

Az adatkezelő adatai:

Neve: Europa-Road Kft.
Székhelye: 4031 Debrecen Tócóskert tér 8.
Adószáma: 13493246-2-09
Cégjegyzék száma: 09-09-011580
E-mail cím: info@europa-road.eu

Telefonszám: +36-52-787-520

Képviselő: Karajos Krisztián ügyvezető


A kezelt adatok és azok felhasználása:

Az Europa-Road Kft. honlapjának megtekintése közben semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk önről, mindössze statisztikai adatokat a Google Ireland Ltd. által, amelyek közvetlenül nem személyhez köthetők. Weboldalunkon található kapcsolattartási panel segítségével, illetve e-mail segítségével és telefonon veheti fel velünk a kapcsolatot, ilyenkor szükség van a következő adatokra: vezetéknév, keresztnév, vagy jogi személy esetén, annak neve, e-mail cím, telefonszám, azonosítás és kapcsolattartás céljából. Az Ön által megadott adatokat az Europa-Road Kft. biztonságosan és bizalmasan kezeli, az illetéktelen személyek hozzáférését meggátolva!

Kérésére az Europa-Road Kft. kivétel nélkül tájékoztatást ad az általa Önről tárolt személyes adatokról, azok kezelésének folyamatáról, illetve bármikor kérheti személyes adatainak módosítását vagy törlését. Ettől eltérő célú adatkezelés csak az ügyfél előzetes hozzájárulásának megadásával végezhető, továbbá az ügyfél hozzájárulásának hiányában a személyes adatai kizárólag a törvényben szereplő esetekben adható ki harmadik személynek!

Felhasználóinkról kizárólag az önként megadott, a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat, illetve megrendelés esetén a számlázáshoz szükséges adatokat (név, cím, adószám, bankszámlaszám) tároljuk, ezen kívül személyhez közvetlenül nem köthető módon a Google Ireland Ltd. szolgáltatásai által az IP címet, böngésző és operációs rendszer adatokat gyűjtünk, melyeket harmadik félnek csak hatósági eljárás keretében adunk ki!

A személyre szabott szolgáltatás céljából a felhasználó számítógépén, a böngészőben cookie-kat más néven adatcsomagokat tárolunk és elemzünk. Ezzel lehetővé válik az azonos ip címmel a weblapot megtekintő felhasználók korábbi látogatásait összekapcsolása, ez azonban csak a saját honlapunk vonatkozásában. Ezeket az adatokat közvetlenül saját eszközön, vagy tárhelyen nem tároljuk, kizárólag a Google Ireland Ltd szolgáltatásain keresztül elemezzük üzleti célból és az harmadik féllel nem osztjuk meg, a törvény által meghatározott kivételes eseteket nem számítva.  Amennyiben szeretné a sütiket letiltani, akkor ezt megteheti a böngészője Adatvédelmi beállítások részének segítségével.


Az Europa-Road Kft.  a korábban említett eseteken túl saját hírlevelei kiküldéséhez is (legfeljebb havonta egy alkalommal) felhasználhatja a felhasználó által megadott személyes adatokat (név, e-mail cím), azonban lehetővé teszi az egy kattintással történő leiratkozást! A cégünk által gyűjtött adatok a megrendelt szolgáltatás teljesítéséhez, valamint szolgáltatásaink fejlesztéséhez, továbbá tájékoztatási céllal használjuk fel.

A címlistáról a hírlevelek végén lévő leiratkozás linkkel rögtön leiratkozhat, hiba esetén kérjük lépjen kapcsolatba velünk telefonon, vagy az info@europa-road.eu email címen jelezze a hibát!Adatbiztonság

A Europa-Road Kft. garantálja, hogy a weboldal látogatóinak és felhasználóinak személyes adatait és az általuk megosztott információt bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályoknak teljes mértékben megfelelve kezeli!

A Europa-Road Kft. megfelelő gondossággal kezeli a weboldalt megtekintő ügyfelek, vagy a felhasználók személyes adatainak védelmét! Amennyiben Ön bármilyen formában személyes adatokat ad meg részünkre, abban az esetben hozzájárul ahhoz, hogy cégünk a hatályos jogszabályoknak megfelelve nyilvántartsa és kezelje! Személyes adatnak minősül minden meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.Adatbiztonsági irányelvek

A kezelt adatokat harmadik személy részére, a törvény által előírt kivételektől eltekintve nem adjuk ki! Az adatok kezelését teljes mértékben az érvényes adatvédelmi törvény előírásainak megfelelően tesszük! A leiratkozás lehetőségét a hírlevélről és az adatok rendszerből történő törlését minden esetben biztosítjuk! 

AZ EUROPA-ROAD KFT. GDPR SZABÁLYZATA

Az Europa-Road Kft. (a továbbiakban: Kft., vagy Cég) adatkezelőként a személyes adatok kezelésének  eszközeit, célját és idejét meghatározza, valamint adatfeldolgozóként az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Az adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett minden művelet vagy műveletek összessége, így a rögzítés, gyűjtés, rendszerezés, lekérdezés, rendszerezés, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, közlés, betekintés, felhasználás,  továbbítás, terjesztés, illetve egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, vagy megsemmisítés.

Az adatfeldolgozás technikai jellegű adatkezelés, az adatok feletti rendelkezési és döntési joggal nem rendelkezik.

Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó minden információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, telefonszám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Cégünk az adatkezelés és az adatfeldolgozás folyamata során és adatfeldolgozóként tiszteletben tartja a cégünkkel személyes és üzleti adatokat megosztó természetes személyek magánszféráját, valamint üzleti érdekeit és mindent megtesz ezen adatok védelméért, továbbá ugyanilyen gondossággal jár el jogi személyek eseteben is.
 

Az Europa-Road Kft. a GDPR 13. cikke alapján tájékoztatja az érintetteket:

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév:                  Europa-Road Kft.

Székhely:               Debrecen 4031, Tócóskert tér 8.

Weblap:                 www.europa-road.eu

Kapcsolattartó:     Karajos Krisztián ügyvezető

Telefon:                 +36 20 553 57 22

E-mail:                   info@europa-road.eu

 

Az adatfeldolgozó kizárólag olyan utasításokat hajt végre, amelyeket írásban közöltek. Titoktartás kötelezi a személyes adatok kezelésével megbízott személyeket. A teljes adatbiztonság érdekében az adatfeldolgozó végrehajtja azokat az intézkedéseket, amelyek a szervezéshez és a technikai folyamatokhoz szükségesek. Az adatfeldolgozó megtesz mindent annak érdekében, hogy az adatkezelő teljesítse kötelezettségeit. Az adatfeldolgozó az adatkezelő döntése alapján minden személyes adatot visszajuttat az adatkezelőnek vagy ezek  és másolataik törléséről gondoskodik, azt a kivételes esetet leszámítva, amikor a magyar vagy az uniós jog előírása alapján tárolni kell.

Adatvédelmi tisztviselő: Cégünk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Adatvédelmi kérelmek: abban  az esetben, ha kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét vagy észrevételét postai úton a Debrecen 4031, Tócóskert tér 8. címre, vagy elektronikusan az info@europa-road.eu címre küldheti. Törekszünk 3 munkanapon, de legfeljebb 30 napon belül, válaszolni az Ön által meghatározott címre. Cégünk nem továbbít adatokat külföldre.